کلیدواژه‌ها = پروتئین دانه
تعداد مقالات: 5
2. اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) تحت تنش خشکی

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 569-580

فرامرز چمنی؛ عنایت الله توحیدی نژاد؛ مهدی مهیجی


5. اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلام

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 65-78

عباس ملکی؛ علی حیدری مقدم؛ سید عطاءاله سیادت؛ احمد طهماسبی؛ امین فتحی