کلیدواژه‌ها = نیتروکسین
تعداد مقالات: 2
1. نقش کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد همزیستی مایکوریزا در شوید

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 257-270

فاطمه هاشم زاده؛ بهرام میرشکاری؛ مهرداد یارنیا؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ علیرضا تاری نژاد