کلیدواژه‌ها = محلول‌پاشی
تعداد مقالات: 9
2. اثر محلول پاشی آهن بر رشد، میزان گره زایی و عملکرد کمّی و کیفی نخود (Cicer arietinum) در همدان

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 427-444

جواد حمزه ئی؛ سیدمحسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت


3. تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 287-302

افسانه یوسف پور؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


4. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در رژیم‌های آبیاری تحت تاثیر محلول‌پاشی سولفات منگنز

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 585-600

فرهاد فرح‌وش؛ فاطمه هاشم زاده؛ فرشاد سرخی للـه لو


7. اثر اسید آسکوربیک بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ریحان تحت تنش آرسنیک

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 553-566

پرویز یدالهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ سجاد شیخ پور


8. اثر محلول‌پاشی کلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 137-148

محسن درگاهی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


9. اثر محلول‌پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 301-314

علی قدرتی آزادی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی