کلیدواژه‌ها = عملکرد علوفه
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ های شبدر یک ساله با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 375-394

شیرین نیکو؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ عبداله حسن زاده قورت تپه


3. اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 29-42

نسیم سعادت زاده؛ سیدمحسن نبوی کلات؛ رضا بهاری کاشانی