کلیدواژه‌ها = رنگیزه‌های فتوسنتزی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر تلقیح میکوریزایی بر برخی ویژگی‌های فیـزیولوژیکی و عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش خشکی

دوره 9، 3(35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 337-352

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ محمدرضا اصغری پور؛ مسلم حیدری


3. اثر اسید آسکوربیک بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ریحان تحت تنش آرسنیک

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 553-566

پرویز یدالهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ سجاد شیخ پور