کلیدواژه‌ها = تجزیه به مؤلفه های اصلی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در هیبریدهای ذرت

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 503-520

جمیله سیدزوار؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری‌زاد


2. تعیین برخی صفات مؤثر بر افزایش عملکرد ذرت با کاربرد کودهای زیستی در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 203-214

سیدمهدی حسینی؛ آرش روزبهانی؛ امین آزادی