کلیدواژه‌ها = درصد آلکالوئید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی ویژگی های زراعی و درصد آلکالوئید گیاه دارویی تاتوره

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 293-306

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط