کلیدواژه‌ها = اسیدآسکوربیک
تعداد مقالات: 1
1. اثر سولفات‌روی و اسیدآسکوربیک بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 57-78

فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ مریم فرزانیان؛ امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی