کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد دانه و برخی خصوصیات بیـوشیمیایی پنج رقم نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی در منطقه کرمانشاه

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 549-568

سیدمحمد ناصح حسینی؛ محسن سعیدی؛ سیروس منصوری فر