کلیدواژه‌ها = شبدر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ های شبدر یک ساله با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 375-394

شیرین نیکو؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ عبداله حسن زاده قورت تپه