کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه قابل کنسرو
تعداد مقالات: 1
1. اثر الگوی کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام ذرت شیرین و یک رقم فوق شیرین (Zea mays L. var. saccarata)

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 377-388

آتنا رحمانی؛ مجید نصراله الحسینی؛ سعید خاوری خراسانی؛ ابوالقاسم خلیلی طرقبه