کلیدواژه‌ها = باریک برگ
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بامیه (.Abelmuschus esculentus L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 687-702

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ مرضیه کوچک شوشتری


2. نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 389-404

بیتا سهیلی؛ مهدی مین باشی؛ داود حسن پناه؛ نسرین رزمی