کلیدواژه‌ها = اسید فیتیک
تعداد مقالات: 3
1. اثر کاربرد برگی عنصر روی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم دیم در شهرستان هشترود

دوره 13، 4(52)زمستان، زمستان 1398، صفحه 571-588

10.30495/jcep.2020.671174

اسماعیل کریمی اصل؛ بهرام میرشکاری؛ عزت اله اسفندیاری؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار


3. نقش بقایای گندم و لوبیا به همراه سولفات روی بر برخی ویژگی های کمّی و کیفی گندم

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 555-566

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ امیر کدخدایی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی