کلیدواژه‌ها = دانه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سیستم‎های مختلف کشت بر میزان غلظت عنصر کادمیوم در مراحل رشدی گندم

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 653-666

خوشناز پاینده؛ علیرضا جعفرنژادی؛ علی غلامی؛ علیرضا شکوه فر؛ ابراهیم پناه پور


2. تعیین دوره بحرانی تداخل علف‌های هرز برنج (‏Oryza sativa L.‎‏) در مازندران

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 197-210

رحمت‎‌‎اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت‎‌‎اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی