کلیدواژه‌ها = گامپرتز
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دوره بحرانی تداخل علف‌های هرز برنج (‏Oryza sativa L.‎‏) در مازندران

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 197-210

رحمت‎‌‎اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت‎‌‎اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی