کلیدواژه‌ها = فعالیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ های ریشه گیاه عدس (Lens culinaris Medik) در واکنش به محلول پاشی متانول تحت شرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

فرزاد پاک نژاد؛ محمدنبی ایلیکایی؛ راهله احمدپور؛ سعید رضا حسین زاده