کلیدواژه‌ها = نخود زراعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پاسخ برخی از ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به تغییرات تراکم بوته

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 293-310

10.30495/jcep.2020.676144

کژال پیرظهیری؛ همایون کانونی؛ اسعد رخزادی


2. اثر محلول پاشی آهن بر رشد، میزان گره زایی و عملکرد کمّی و کیفی نخود (Cicer arietinum) در همدان

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 427-444

جواد حمزه ئی؛ سیدمحسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت