کلیدواژه‌ها = خاکپوش معدنی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح خاکپوش پومیس و کم‌آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ذرت(Zea mays L.)

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 217-230

مهدی نصیری؛ داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری