کلیدواژه‌ها = اسید لینولنیک
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات کیفی و عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تاخیری

دوره 13، 4(52)زمستان، زمستان 1398، صفحه 499-516

10.30495/jcep.2020.671170

مجتبی روحی؛ محمد بنایان اول؛ امیر‌حسین شیرانی‌راد