کلیدواژه‌ها = نمودار انباشت
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فراتحلیلی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در ایران

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 157-172

10.30495/jcep.2020.676136

آزاده رزجی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ مریم معرفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدنبی ایلکایی