کلیدواژه‌ها = صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژی
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل خشکی در توده‌های بومی گندم نان

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 275-292

10.30495/jcep.2020.676143

فاطمه نادری؛ فاطمه باوندپوری؛ عزت‌اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر