شناسایی فلـور و شکل زیستی گیـاهان منطقه ی کنـدوان در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

مراتع کندوان در دامنه ­ی شمالی رشته کوه­ های سهند قرار دارد. منطقه ­ی مورد مطالعه در محدوده­ ی طول­ های جغرافیایی 7/45 ´10 ˚46 تا "7/53´20 ˚46 شرقی و عرض جغرافیایی "3/12´42 ˚37 تا"8/13 ´52 ˚37 شمالی قرار دارد. حداقل ارتفاع بررسی شده در این منطقه 1800 و حداکثر 3000 متر می ­باشد. در منطقه­ ی مورد بررسی، تعداد 400 نمونه­ ی گیاهی جمع ­آوری و خشک شده و سپس به هرباریوم منتقل و با استفاده از کلیدهای معتبر خارجی و داخلی شناسایی و تعیین نام علمی شدند. 256 گونه متعلق به 153 جنس و 37 تیره شناسایی شد. از مهم­ ترین تیره­ های گیاهی جمع ­آوری شده از این منطقه می ­توان به تیره­ هایAsteraceae ، Fabaceae، Lamiaceae، Brassicaceae و Apiaceae اشاره نمود. تیره ­ی کاسنی با 40 گونه، بقولات با 29 گونه، نعناعیان با 25 گونه، تیره ­ی شب بو با 22 گونه و تیره­ ی چتریان با 16 گونه، به­ ترتیب بیشترین گونه ­ها را به خود اختصاص دادند. شکل زیستی هریک از عناصر گیاهی منطقه، با استفاده از روش رونکیه مشخص شد. اشکال بیولوژیک منطقه شامل 1.17% فانروفیت، 4.68% ژئوفیت، 6.25% کامفیت، 30.07% تروفیت و 57.81% همی­ کریپتوفیت می ­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Flora and Life Forms of Plants in Kandovan (East Azarbaijan)

نویسنده [English]

  • Zh. Toupcvhi
Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Kandovan is located in the north west of Iran in the province of east Azarbaijan. Its geographical position is 46ْ 10′ to 46 ْ 20َ and 37 ْ 42َto 37 ْ 52َ. This survey carried out at elevations of 1800-3200 m from sea level. The aim of this project was the collection and identification of plants grown in its 7000 hectares of range land. During two seasons about 400 plant samples were collected and identified in herbarium. In this project 256 species were identified to belong to 153 genus and 37 families. The most important plants families that collected in this region belonged to Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Brassicaceae and Apiaceae. Asteraceae (40 species), Fabaceae (29 species), Lamiaceae (25 species), Brassicaceae (22 species) and Apiaceae (16 species) were the dominant species in the area, respectively. The life forms of these species were determined by using of Raunkierُs method and they consist of 58.20% Hemicryptophytes, 30.07% Therophytes, 1.17% Phanerophytes, 5.85% Chamaephytes and 4.68% Geophytes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East Azarbaijan
  • Flora
  • Iran
  • Kandovan area
  • Life forms