بررسی تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر رعایت اصول فنی و بهداشتی تولید (مطالعه موردی دامداری های صنعتی و باغ های سیب)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

چکیده

بیمه­ ی محصولات کشاورزی یک سیاست حمایتی قلمداد می ­گردد و علاوه بر نقشی که در کاهش اثرات منفی ریسک در واحدهای کشاورزی دارد، با اتخاذ تصمیمات و استفاده از ابزارهای خاص می­ تواند بیمه ­گذاران را به سمت بهبود مدیریت و رعایت بیشتر اصول فنی و بهداشتی سوق دهد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی میزان اثرگذاری بیمه در رعایت اصول فنی، بهداشتی و مدیریتی در واحدهای دام صنعتی استان خراسان و باغ­ های سیب شهرستان دماوند پرداخته است. بدین منظور، با تکمیل پرسش­ نامه از این واحدهای تولیدی، اقدام به تحلیل­ های آماری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دامداری­ های صنعتی، بیمه بر رعایت اکثر اصول فنی از لحاظ آماری تاثیر معنی­ داری دارد، در حالی که تاثیرگذاری بیمه در رعایت اصول فنی در باغ­ های سیب، در هیچ یک از موارد از لحاظ آماری معنی ­دار نبوده است. علاوه بر این، تاثیـرگذاری بیمه در واحــدهای دام صنعتی کمتر از 200 راس و باغ ­های سیب کوچک‌تر از 3 هکتار در مقایسه با واحدهای بزرگ­ تر، نمود بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Agricultural Products Insurance on Using Technical-Healthy Regulations of Production: A Case Study of Industrial Livestock and Apple Farms

نویسندگان [English]

  • A. Falsafian 1
  • S.K. Vaezi 2
1 Staff Member, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Ministry of Science, Research and Technology, Iran
چکیده [English]

Agricultural insurance is considered as a support policy that reduces negative effects of risk in agricultural farms. In addition, it can improve managerial behavior of insured and technical-healthy regulations of production by using some special tools. This study investigated the impact ofinsurance of agricultural products insurance on using technical-healthy regulations of production in industrial livestock farms at Khorasan province and apple farms at Damavand County. To this end, the required data were survyed from the farms; then it was statistically analyzed. Results indicated that the insurance has exactly significant influence on using any of technical-healthy regulations of production in industrial livestock farms; whereas the insurance does not have any significant influence in the apple farms. In addition, it was also found out that the greatest influence of insurance was in industrial livestock and apple farms that had less than 200 animals and 3 hectares farms, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural insurance
  • Apple farm
  • Industrial livestock
  • Technical-healthy regulations of production