دوره و شماره: دوره 7، 1(25) بهار - شماره پیاپی 25، بهار 1392، صفحه 1-114 
1. گروه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس برخی خصوصیات زراعی

صفحه 1-16

سلیمان محمدی؛ لیلی علی وند؛ فرهاد فرح وش؛ حمزه حمزه؛ کامران انوری؛ سونیا عارفی


2. اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و تعدادی از صفات فیزیولوژیک لوبیا

صفحه 17-30

مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاک نژاد؛ یاسر ریحانی؛ پریسا ناظری؛ فرهود یگانه پور؛ نعیم جمشیدی؛ مهدی غفاری


3. اثر سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی 5 رقم سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای

صفحه 31-46

مهدی سلیمانی اقدم؛ مصطفی ولی زاده؛ علی اکبر ایمانی؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


5. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم سویا (Glycine max)

صفحه 57-70

نسرین رزمی؛ جعفر ایران نژاد؛ حسن خانزاده؛ بیتا سهیلی مقدم


7. ارزیابی 20 ژنوتیپ جو در شرایط خشکی انتهای فصل

صفحه 91-104

حمید تجلی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ رضا برادران؛ محمدحسین صابری؛ الیاس آرزمجو