دوره و شماره: دوره 6، 1(21) بهار - شماره پیاپی 21، تابستان 1391، صفحه 1-110 
4. ارزیابی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره تحت تنش خشکی

صفحه 37-56

مینا مقدس زاده اهرابی؛ محمد مقدم واحد؛ سعید اهری زاد؛ سیدابوالقاسم محمدی


7. اثر بقایای گیاهان پوششی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و سرعت سبز شدن سیب زمینی

صفحه 79-90

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدرضا مصدقی؛ فرهود یگانه پور؛ محدثه غفاری؛ مجتبی میرآخوری