دوره و شماره: دوره 5، 2(18) تابستان - شماره پیاپی 18، شهریور 1390، صفحه 1-108 
2. پایداری عملکرد ارقام آبی گندم نان در اقلیم سردسیر و معتدل ایران

صفحه 11-20

مسعود بخشایشی قشلاق؛ فرشاد حبیبی؛ هاجر بخشایشی؛ مرتضی شکارچی زاده؛ مهناز مسلمی؛ ندا هجران کش؛ پویا وفادار افشار


3. اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

صفحه 21-34

عادل عبدایمانی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


5. اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر صفات کمی و کیفی گندم بهاره

صفحه 51-66

میثم مرادی؛ سیدعطااله سیادت؛ کاظم خاوازی؛ رحیم ناصری؛ عباس ملکی؛ امیر میرزایی


8. ارزیابی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر ذرت علوفه ای (Zea mays) در منطقه میانه

صفحه 97-108

فرید لطفی ماوی؛ جهانفر دانشیان؛ امین مرادی اقدم؛ مهدی مرادی اقدم