دوره و شماره: دوره 10، 1(37) بهار - شماره پیاپی 37، بهار 1395، صفحه 1-282 
1. عکس العمل ریحان (Ocimum basilicum L) به نوع و مقدار کود آلی در کشت مخلوط با کنجد (Sesamum indicum L)

صفحه 1-18

آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار؛ بهاره متقیان


8. ارزیابی سازگاری 104 هیبرید سیب زمینی در استان اردبیل و البرز

صفحه 121-138

داود حسن پناه؛ احمد موسی پور گرجی؛ مجید کهبازی؛ حسین کربلائی‌خیاوی؛ رئوف محمدی