دوره و شماره: دوره 10، 3(39) پاییز - شماره پیاپی 39، پاییز 1395، صفحه 503-790 
2. نقش بقایای گندم و لوبیا به همراه سولفات روی بر برخی ویژگی های کمّی و کیفی گندم

صفحه 555-566

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ امیر کدخدایی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی


3. کشت مخلوط لگوم ها و ذرت با مصرف کود اوره

صفحه 567-584

اسماعیل علی بخشی؛ محمد میرزاخانی


5. کاربرد پس رویشی کودهای پتاسیمی در ارقام گلرنگ

صفحه 599-612

نگین السادات امیرخلیلی؛ علی داد امیری بهزادی؛ اسماعیل باباخانزاده سجیرانی


6. مصرف عناصر ریزمغذی در چغندرقند (Beta vulgaris L) رقم دوروتی

صفحه 613-628

سعید سلیمانی؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


14. تجزیه به عامل ها، پارامتر ارزش پایداریAMMI و روش گرافیکی GGE Bi-plot صفات کمّی و کیفی ژنوتیپ های سیب زمینی

صفحه 731-748

داود حسن پناه؛ حسن حسن آبادی؛ امیراصلان حسین زاده؛ بیتا سهیلی؛ رئوف محمدی


15. شناسایی ژن مقاومت به ویروس Y در ژنوتیپ های سیب زمینی (Solanum tuberosum L) و ارتباط آن با عملکرد غده قابل فروش

صفحه 749-762

حسن حسن آبادی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی؛ اکبر دیزجی


16. کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز سویا (Glycin max L)

صفحه 763-778

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ طاهر ارتق‌زاده؛ عباس بیابانی؛ علی‌ نخ‌زری مقدم