دوره و شماره: دوره 14، 1(53)بهار - شماره پیاپی 53، بهار 1399، صفحه 1-156 
3. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین‌های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG)

صفحه 45-62

10.30495/jcep.2020.671640

سحر تعدیلی؛ علی اصغری؛ رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ امید سفالیان؛ حمید‌رضا محمددوست چمن‌آباد


7. تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L)

صفحه 119-134

10.30495/jcep.2020.671644

صغری قهرمانی؛ علی عبادی؛ احمد توبه؛ مسعود هاشمی؛ محمد صدقی؛ عبدالقیوم قلی پوری