دوره و شماره: دوره 11، 1(41) بهار - شماره پیاپی 41، بهار 1396 
7. بررسی رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی مرزه (‏Satureja hortensis L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

صفحه 99-110

لمیا وجودی مهربانی؛ محمدباقر حسن‎‌‎پور اقدم؛ رعنا ولیزاده کامران


9. ‏ بررسی مقاومت جمعیت‌های خردل وحشی (‏Sinapis arvensis L.‎‏)‏‎ ‎به علف‌کش ‏تری بنورون متیل

صفحه 127-142

مهدی افشاری؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ جاوید قرخلو؛ گودرز احمدوند


11. ‏ اثر سیستم‌های خاک‏ورزی و کاربرد علف‌کش در کنترل علف‌های هرز کلزا ‏ (‏Brassica napus L.‎‏)‏

صفحه 163-178

سید علی فروزنده؛ الهام الهی‌فرد؛ نصرت ا... حیدرپور؛ عبدالرضا سیاهپوش


13. تعیین دوره بحرانی تداخل علف‌های هرز برنج (‏Oryza sativa L.‎‏) در مازندران

صفحه 197-210

رحمت‎‌‎اله صالحی زرخونی؛ سعید وزان؛ همت‎‌‎اله پیردشتی؛ علی کاشانی؛ فرید گلزردی