راهنمای نویسندگان

پژوهشگر گرامی:

با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 1398/10/04، از تاریخ صدور بخشنامه مذکور و بمنظور تامین بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله، برای کلیه مقالات ارسالی مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال جهت بررسی اولیه، و پس از تایید نهایی مقاله، مبلغ سه میلیون و پانصدهزار ریال دیگر برای چاپ مقاله توسط نویسنده/نویسندگان (عهده دار مکاتبات) به شماره حساب 0104139330003 (بانک ملی - سیبا) و شناسه واریز (دیجیت) 4192990581 واریز و سپس اسکن فیش واریزی را به همراه مقاله ارسال نمایید. اضافه می نماید مبالغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهدشد.

 

 با توجه به لزوم صیانت از تألیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی و با عنایت به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی شماره 11/25685 مورخه 1398/2/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی مشابهت‌یابی مقاله ارسالی خود را از سامانه  همیاب سیناوب با بارگذاری کل مقاله، اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه، در قسمت فایل‌های ارسالی نویسندگان و در بخش کپی‌رایت بارگذاری نمایند. بدیهی است عدم ارائه گواهی مشابهت‌یابی و یا هم‌پوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله خواهد شد. مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به‌طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به‌ذکر است هزینه مشابهت‌یابی به عهده شخص نویسنده می‌باشد.

 

پایگاه‌ مشابهت‌یاب"همیاب سیناوب" جهت کنترل عدم همپوشانی مقالات فارسی (plagiarism checker):

  https://hamyab.sinaweb.net/

 

دریافت فایل راهنمای نویسندگان نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

 

دریافت فایل تعهدنامه اخلاقی نویسندگان

 

فرم تعارض منافع نویسندگان نشریه اکوفیزیولوژِی گیاهان زراعی

روش نگارش

1- مقاله باید روی کاغذ A4 با رعایت فاصله‌ی یک سانتی‌متر (Single) بین سطور، حاشیه 2.5 سانتی‌متر از طرفین و 4 سانتی‌متر از بالا و 3 سانتی‌متر از پایین صفحه نگاشته شده و تمام صفحات مقاله پشت سرهم شماره ­گذاری شوند.

2- مقاله با نـرم افزار 2003 یا 2007 Word تحت وینــدوز XP به‌صورت خلاصه‌های فارسی و انگلیسی یک ستـونه و متن دو ستونه حداکثر در 15 صفحه تایپ و ارسال گردد. متون فارسی با قلم B Nazanin و فونت 13 نازک و متون انگلیسی با قلم Times New Roman و فونت نازک 12، عنوان مقاله با فونت ضخیم 16، عنوان­ های اصلی (چکیده، مقدمه و . . . ) با فونت ضخیم 14، زیر عنوان‌ها با فونت ضخیم 12 و اسامی نویسندگان با فونت ضخیم 11 تایپ شود.

ترتیب بخش ­ها

بخش‌های مقاله به‌صورت زیر تنظیم شوند: برگ مشخصات و متن مقاله شامل عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاس‌گزاری، منابع مورد استفاده و چکیده‌ی انگلیسی. نتایج و بحث ممکن است توأم و یا به‌صورت جداگانه ارایه شوند.

برگ مشخصات مقاله

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت نگارنده(گان)، نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی که نگارنده(گان) در آن به پژوهش اشتغال دارد یا آدرس نگارنده­ ی مسئول، روی یک صفحه‌ی جداگانه به فارسی و انگلیسی ذکر گردد.

عنوان مقاله

باید کوتاه و جامع بوده و از 20 کلمه تجاوز نکند و در بالای صفحه اول آورده شود. ترجمه‌ی انگلیسی عنوان با حروف کوچک نیز باید در زیر عنوان فارسی نوشته شود. (در صفحه عنوان، چکیده و در متن مقاله به هیچ ­وجه نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات مربوط به نگارنده(گان) ذکر نگردد).

چکیده

باید مختصر، گویا و جامع بوده و حتی‌الامکان از 250 کلمه تجاوز نکند و بعد از عنوان در همان صفحه قرار گیرد. واژگان کلیدی بین 3 تا 6 کلمه بلافاصله بعد از چکیده ذکر گردد. ضمناً چکیده‌ی انگلیسی به‌طور جداگانه و برگردان از چکیده فارسی در انتهای مقاله آورده شود.

مقدمه

شامل معرفی موضوع مورد بررسی، ضرورت انجام تحقیق و مرور منابع علمی و پژوهش‌های انجام شده‌ی قبلی با استناد به مدارک منتشر شده می‌باشد. در انتهای مقدمه هدف از انجام تحقیق به صورت واضح و شفاف ذکر شود.

در متن مقاله نام علمی (جنس و گونه) به‌صورت ایتالیک نوشته شده و هنگامی که نام گونه برای اولین بار ذکر می‌گردد، ضروری است نام علمی با ذکر جنس و گونه و بلافاصله با ذکر نام عمومی آن داخل پارانتز آورده شود و در صورت تکرار، نام عمومی نوشته شده و از ذکر جنس و گونه خودداری گردد. اوزان و مقادیر به‌صورت سیستم متریک بیان شوند. منابع مورد استفاده در مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در فهرست منابع بوده و به صورت اسم و سال (اسم به لاتین و سال به میلادی) مشخص گردند و تا حد امکان از منابع قدیمی استفاده نشود.

مواد و روش‌ها

شامل معرفی طرح آزمایشی یا پروژه و توضیح وسایل و مواد به‌کار رفته و شرح کامل روش‌های بررسی می‌باشد ولی در عین حال نیازی به شرح کامل روش‌های اقتباس شده نبوده و فقط ذکر اصول و مآخذ کافی است.

نتایج و بحث

این قسمت شامل نوشتار، جداول، تصاویر و نمودارها (تحت عنوان کلی شکل) می‌باشد که تجزیه و تحلیل شده و مورد ارزیابی و بحث قرار می‌گیرند. در این ارتباط نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

مضمون جداول نباید در مقاله تکرار گردد. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون و متن تشکیل می‌شود. عنوان جداول باید مختصر و گویا بوده، به نحوی که نیازی به مراجعه به متن مقاله نباشد و در بالای جدول آورده شوند. عنوان جداول و شکل­ ها به فارسی و انگلیسی و متن جداول به زبان انگلیسی تایپ شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان متمایز می‌شود. هم‌چنین سرستون با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می‌شود.

شکل‌ها، تصاویر و نمودار‌ها (کلاً تحت عنوان شکل)با کیفیت مناسب و به‌طور واضح همراه با فایل مربوطه ارسال گردند. توضیح عکس‌ها، تصاویر و نمودارها در زیر آن‌ها به صورت فارسی و انگلیسی آورده شوند.

فایل شکل ها پس از پذیرش نهایی مقاله به دفتر نشریه ارسال خواهد شد.

سپاسگزاری

می‌توان از اشخاص و افرادی که در انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مهمی داشته‌اند، مختصر و کوتاه سپاس‌گزاری نمود.

منابع مورد استفاده 

ارجاع به منبع در متن مقاله پس از ذکر یک مطلب مهم صورت می‌گیرد. منبع مورد نظر که مطلب به آن ارجاع می­ شود در پایان جمله و در داخل پارانتز با ذکر اسم و سال به فارسی و انگلیسی (اسم به انگلیسی و سال به میلادی) آورده می‌شود. در صورت ذکر نام نگارنده(گان) در متن، نام نگارنده به فارسی تایپ شده و برای منابعی که یک یا دو نگارنده دارند هر دو اسم و منابعی که بیش از دو نگارنده دارند ابتدا اسم نفر اول و پس از آن از واژه‌ی همکاران استفاده می‌گردد.

 فهرست منابع به صورت انگلیسی (لازم است تمام منابع فارسی مورد استفاده نیز به زبان انگلیسی نوشته شده و در پایان In Persian آورده شود) و بر اساس حروف الفبا به شرح نمونه‌های زیر تنظیم شود.

الف- مقاله

 

 Naderi, M.R., G. Nour-mohammadi, I. Majidi, F. Darvish, A.H. Shirani-rad, and H. Madani. 2006. Evaluation of summer safflower reaction to different intensities of drought stress at Isfahan region. Iranian Journal of Crop Science. 7 (3): 212-225. (In Persian).n

 Hung, J., and R.E. Redmann. 1995. Solute adjustment to salinity and calcium supply in cultivated and wild barley. Journal of Plant Nutrition. 18(7):1371-1389


Lynch, J., G.R. Cramer, and A. Lauchli. 2001. Salinity reduces membrane associated calcium in corn root protoplasts. Plant Physiology. 113:390-394


 Shannon, M.C. 1985. Principles and strategies in breeding for higher salt tolerance. Plant and Soil. 89:227-241

نکات مهم: 

  • اسامی کلیه مجلات استفاده شده در فهرست منابع به صورت کامل نوشته شود.
  • در مجلات فارسی، اسم انگلیسی از سایت مجله استخراج و درج شود. از ترجمه لفظی مجله خودداری شود.

 

ب- کتاب


 Black, M., and D. Bewley. 2000. Seed technology and its biology basis. Sheffield Academic Press. 419 pp


 Araus, J.L., J. Casadesus, and J. Bort. 2001. Recent tools for screening of physiological traits determining yield. In: Application of physiology

 in wheat breeding. Reynolds, M.P., J. Ortiz-Monasterio, and A. Mcnab (eds.). pp: 59-77. Mexico, D.F.: CIMMYT

ج- پایان نامه


Ghanbari, A. 2000. Wheat- bean intercropping as a low-input forage. Ph.D Thesis. University of London. 353 pp

د- منابع اینترنتی


 Alley, M.M., D.E. Scharf., W.E. Brann, and J.L. Hammons. 2003. Nitrogen management for winter wheat: principles and recommendations http://www. Ext.vt.edu/pubs/grains/ 424-026.html#L3.

 

در صورت رجوع به چندین مقاله از یک نویسنده، مقاله‌ها به ترتیب قدمت سال انتشار تنظیم و در صورت رجوع چندین مقاله‌ی یک نویسنده که در یک سال منتشر شده باشند از حروف a و b و . . . بعد از تاریخ انتشار چه در متن مقاله و چه در فهرست منابع از همدیگر تفکیک شوند.

در صـورتی که مقــاله و یا کتــاب مورد استفاده فاقد نام نگارنده باشد با رعایت کلیه موارد فوق به جای نام نگارنده در منابع کلمه‌ی Anonymous ذکر گردد. اگر متنی فاقد تاریخ انتشــار باشد عبارت Not dated در منابع پس از نام نگارنده(گان) ذکر گردد.

چکیده به زبان انگلیسی

چکیده‌ی مقاله به زبان انگلیسی باید ترجمه‌ی کامل و منطبق با چکیده فارسی باشد.

 

دریافت فایل راهنمای نویسندگان نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

 

دریافت فایل تعهدنامه اخلاقی نویسندگان

فرم تعارض منافع نویسندگان نشریه اکوفیزیولوژِی گیاهان زراعی

پایگاه‌های مشابه‌یاب:

https://www.duplichecker.com/

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/