اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 84
تعداد مشاهده مقاله 10270
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16262
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 13.67 %