اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 218
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 386
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 252

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 505
تعداد مشاهده مقاله 374885
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 366365
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 442 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
درصد پذیرش 25 %