نویسنده = امیدعلی اکبرپور
تعداد مقالات: 3
1. اثر هیدروپرایمینگ بذر و محلول‌پاشی نیتروژن و گلایسین بتائین بر عملکرد کمّی و کیفی رقم عادل نخود ( Cicer arietinum L) در شرایط دیم لرستان

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 153-170

10.30495/jcep.2021.683380

رسول بابایی پور؛ خسرو عزیزی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشاله دانشور؛ امیدعلی اکبرپور


2. اثر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 257-274

10.30495/jcep.2020.676142

نوشین محمدزمانی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی‌نژاد؛ علیرضا شکوه‌فر