نویسنده = لیلی نباتی سوها
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قابلیت برخی از گیاهان پوششی در مهار علف های هرز

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 281-298

10.30495/jcep.2021.683387

لیلی نباتی سوها؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ فاطمه احمدنیا؛ مجید رستمی ینگجه


2. تأثیر گیاهان پوششی زمستانه بر تراکم و زیست‌توده علف‌های هرز و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 587-604

10.30495/jcep.2021.679982

مجید رستمی ینگجه؛ محمدتقی آل‌ابراهیم؛ فاطمه احمدنیا؛ لیلی نباتی سوها