نویسنده = نورالله تازیکه
تعداد مقالات: 1
1. اثر سـرزنی بر عملکرد و خصـوصیات کیفی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L) پاییزه در منطقه گرگان

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 265-280

10.30495/jcep.2021.683386

نورالله تازیکه؛ عباس بیابانی؛ علیرضا صابری؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی