نویسنده = قربان نورمحمدی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط کشت تاخیری و مرسوم

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 519-534

10.30495/jcep.2021.679978

سیدمحمدرضا طباطبایی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


2. مقایسه عملکرد و برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ذرت، سورگوم و تاج خروس علوفه‌ای در تراکم و تاریخ کاشت‌های مختلف در استان فارس

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 103-120

الهام مشاور؛ یحیی امام؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد


3. تاثیر نظام های مختلف کشت بر حاصلخیزی خاک شالیزار

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 191-202

علی اکبر تبریزی؛ قربان نورمحمدی؛ حمیدرضا مبصر