نویسنده = محمد آرمین
تعداد مقالات: 6
4. نقش دفعات وجین بر میزان کاهش مصرف علف‌کش در چغندرقند

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 667-684

محمد نوبخت علیزاده سبزواری؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی