نویسنده = رضا صدرآبادی حقیقی
تعداد مقالات: 3
1. واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ارقام گندم به نحوه مصرف کود زیستی فولزایم

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 243-256

علی اسلامی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجتبی ظفریان


2. اثر محلول‌پاشی کلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 137-148

محسن درگاهی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


3. تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 411-420

مجتبی ظفریان؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید قصاب محمدآبادی؛ مهدی نصیرپور