نویسنده = ناصر زارع
تعداد مقالات: 3
1. بررسی صفات زراعی و پایداری عملکرد تعدادی از ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

مینا مقدس زاده؛ رسول اصغری زکریا؛ داود حسن پناه؛ ناصر زارع


2. بررسی صفات زراعی و پایداری عملکرد تعدادی از ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 153-170

مینا مقدس‌زاده؛ رسول اصغری زکریا؛ داود حسن پناه؛ ناصر زارع


3. نقش تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و جداکشت‌های مختلف بر پاسخ کشت بافتی و سوسپانسیون سلولی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L)

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 203-214

لیلا کوهی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ زاده مصدق