نویسنده = سید غلامرضا موسوی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بامیه (.Abelmuschus esculentus L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 687-702

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ مرضیه کوچک شوشتری


2. بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در ژنوتیپ های پیشرفته جو تحت تنش خشکی انتهای فصل

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 171-184

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ الیاس آرزمجو