نویسنده = فرزاد پاک نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پاسخ های ریشه گیاه عدس (Lens culinaris Medik) در واکنش به محلول پاشی متانول تحت شرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

فرزاد پاک نژاد؛ محمدنبی ایلیکایی؛ راهله احمدپور؛ سعید رضا حسین زاده


2. تأثیر روش های مختلف کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم رقم پارسی

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 581-598

نادیا جعفری؛ فیاض آقایاری؛ فرزاد پاک نژاد


3. پاسخ های ریشه عدس (Lens culinaris Medikus.) به محلول پاشی متانول تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 1-20

سعیدرضا حسین زاده؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمد نبی ایلکایی؛ راهله احمدپور


4. شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 503-518

فرزاد پاک نژاد؛ شیدا معیری پور؛ فیاض آقایاری؛ محمدنبی ایلکایی