نویسنده = گودرز احمدوند
تعداد مقالات: 3
1. اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر کارآیی مصرف نور، غلظت فسفر و عملکرد دانه گندم رقم پیشگام

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 171-190

سمیه وجدانی‌آرام؛ گودرز احمدوند؛ سمیه حاجی‌نیا


2. بررسی جذب و کارآیی مصرف نور در کشت مخلوط ارزن معمولی و سویا تحت تنش کمبود آب

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 721-742

سمیه حاجی نیا؛ گودرز احمدوند


3. ‏ بررسی مقاومت جمعیت‌های خردل وحشی (‏Sinapis arvensis L.‎‏)‏‎ ‎به علف‌کش ‏تری بنورون متیل

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 127-142

مهدی افشاری؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ جاوید قرخلو؛ گودرز احمدوند