نویسنده = غلامرضا عابدی‌اصل
تعداد مقالات: 1
1. کارایی آنالیزهای آماری GGE بای‌پلات و AMMI در بررسی پایداری و سازگاری عملکرد لاین‌های گندم دوروم در مناطق مختلف

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 413-436

بهزاد صادق‌زاده؛ رضا محمدی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ مهناز محمدفام؛ نوذر بهرامی؛ حسن اسماعیل زاد؛ محمدشریف خالدیان؛ مقصود حسن‌پورحسنی