کلیدواژه‌ها = سازگاری
تعداد مقالات: 4
1. کارایی آنالیزهای آماری GGE بای‌پلات و AMMI در بررسی پایداری و سازگاری عملکرد لاین‌های گندم دوروم در مناطق مختلف

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 413-436

بهزاد صادق‌زاده؛ رضا محمدی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ مهناز محمدفام؛ نوذر بهرامی؛ حسن اسماعیل زاد؛ محمدشریف خالدیان؛ مقصود حسن‌پورحسنی


3. پایداری عملکرد ارقام آبی گندم نان در اقلیم سردسیر و معتدل ایران

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 11-20

مسعود بخشایشی قشلاق؛ فرشاد حبیبی؛ هاجر بخشایشی؛ مرتضی شکارچی زاده؛ مهناز مسلمی؛ ندا هجران کش؛ پویا وفادار افشار