کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 3
1. کارایی آنالیزهای آماری GGE بای‌پلات و AMMI در بررسی پایداری و سازگاری عملکرد لاین‌های گندم دوروم در مناطق مختلف

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 413-436

بهزاد صادق‌زاده؛ رضا محمدی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ مهناز محمدفام؛ نوذر بهرامی؛ حسن اسماعیل زاد؛ محمدشریف خالدیان؛ مقصود حسن‌پورحسنی


2. ارزیابی پایداری عملکرد لاین های امید بخش برنج

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 109-120

معصومه نعمانی؛ ورهرام رشیدی؛ شاپور عبدالهی؛ حسین رحیم سروش