کلیدواژه‌ها = کمپوست
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط کشت تاخیری و مرسوم

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 519-534

10.30495/jcep.2021.679978

سیدمحمدرضا طباطبایی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


2. عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و کمپوست

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 331-344

رضا رضایی غیاثی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


3. ارزیابی رژیم آبیاری و کودهای آلی برعملکرد کمّی و کیفی گاوزبان (Borago officinalis L)

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 683-696

رعنا قلی نژاد؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری


4. اثر استفاده از کودهای آلی بر ویژگی های کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum) در منطقه سیستان

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 327-338

تهمینه میرعرب؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


5. اثر روش های مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد غده سیب زمینی

دوره 9، 3(35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 417-428

فرناز منقش؛ عباس ملکی؛ حیدر ذوالنوریان


6. اثر کودهای آلی و تاریخ کاشت بر ارقام ماش درمرحله ی رشد اولیه

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 567-578

محمد گیلک حکیم آبادی؛ جعفر مسعود سینکی؛ علیرضا دشتبان؛ عباسعلی نوری نیا