کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 4
2. عکس العمل گشنیز (Coriandrum sativum L.) در تراکم های مختلف بوته به مصرف کود نیتروژن

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 637-652

امیر ابراهیمی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی


3. اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده سیاه دانه (Nigella sativa)

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 373-392

آزاده واثقی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ سعید دوازده امامی


4. اثر تنش اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 97-110

حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی