کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 10
1. پاسخ آگروفیزیولوژیکی ارقام مختلف ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum L.) به کم‌آبی در شرایط آب و هوایی کرمان

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 465-478

10.30495/jcep.2021.679975

سید نبیل الدین فاطمی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ قاسم محمدی نژاد


5. اثر سالیسیلیک اسید و اتفن بر جوانه زنی بذر و رشد دانه‌رست گندم تحت تنش شوری

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 719-790

سهیلا شاکری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار


6. پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum L) با پرولیـن و اثربخشی آن بر جوانه زنی در دماهای متفاوت

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 509-528

نصیبه توکلی؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی؛ پیام تیزفهم


9. اثر فلزات سنگین مس و سرب بر برخی صفات رشدی، میزان پرولین و پراکسیداسیون لیپیدی در دو رقم ماش

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 363-374

مهدی کشته گر؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


10. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L)

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 415-428

کوروش اسکندری زنجانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ امین مرادی اقدم؛ توفیق طاهرخانی