کلیدواژه‌ها = ریحان
تعداد مقالات: 2
1. اثر استفاده از کودهای آلی بر ویژگی های کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum) در منطقه سیستان

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 327-338

تهمینه میرعرب؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


2. اثر اسید آسکوربیک بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ریحان تحت تنش آرسنیک

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 553-566

پرویز یدالهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ سجاد شیخ پور