کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
تعداد مقالات: 6
2. واکنش برخی شاخص‌های رشد و عملکرد شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) به زئولیت و کود نیتروژن در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 697-720

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی


3. عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و کمپوست

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 331-344

رضا رضایی غیاثی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


4. پاسخ شاخص های فیزیولوژیک ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به مصرف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 353-370

سجاد نصیری؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ علیرضا صمدزاده


5. بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه با کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 583-598

حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید قلی پور فدشک


6. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در کشت مخلوط نواری گندم-کلزا تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 437-450

راشین امیرمردفر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ یعقوب راعی؛ صمد خاقانی نیا؛ روح اله امینی؛ سید حامد طباطباء وکیلی